Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor


2920

Skatteinformation för pensionärer med Spanienintresse.

Jag har jämfört skatten för pensionärer som bor i Sverige med skatten för dem som bor i Spanien. Jämförelsen förutsätter att man är över 65 år och att den enda nämnvärda inkomsten är inkomst av svensk pension. Jag har jämfört i olika inkomstskick upp till 50 000 kr per månad. För personer som bor i Sverige ger svenska skattetabeller ganska bra information om skatten. Skatten varierar lite beroende på kommun, men jag har valt tabell 33 för inkomståret 2018. Om man är svensk medborgare och bor i Spanien betalar man både spansk inkomstskatt och svensk s.k. SINK-skatt 25% för svensk pension. Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien för undanröjande av dubbel beskattning återfår man från svenska skatteverket det skattebelopp man betalt för samma inkomst i Spanien upp till SINK-skattebeloppet. Totalt blir därför skatten alltid lika med SINK-skatten i normala inkomstskick.

Månasinkomst kr

Skatt i Sverige vid fullt grundavdrag kr

SINK-skatt kr*

Spansk skatt utöver SINK-beloppet kr**

SINK + spansk skatt netto totalt kr

10 000 1 432 1 770 0 1 770
13 000 2 238 2 520 0 2 520
17 000 2 530 3 520 0 3 520
19 000 4 185 4 020 0 4 020
25 000 6 479 5 520 0 5 520
30 000 8 387 6 770 0 6 770
40 000 12 091 9 270 978 10 248
50 000 17 471 11 770 2 178 13 948

*   25% efter ett grundavdrag på 0,77 prisbasbelopp.
** Den spanska skatten kan variera något beroende på var i Spanien man bor.

Som framgår av tabellen är det skattemässigt förmånligt för svenska pensionärer att vara skatteresidenta i Spanien vid pensionsinkomster på 19 000 kr per månad eller mer. Samtidigt kan man konstatera att vid pensionsinkomst under 19 000 kr är det ingen fördel att begära SINK-skatt.

Skatteavtalet mellan Sverige och Portugal är förmånligare för pensionärer med högre inkomster. Pensionsinkomster till svenskar som är skatteresidenta i Portugal ska nämligen endast beskattas i Portugal. För den pensionär som är mycket angelägen att ha så låg skatt som möjligt finns därför skäl att studera detta.

Reglerna för i vilket land man har sin skatterättsliga hemvisst finns beskrivna här.

 
Denna text är reviderad av Gerard Boeke 2018-04-17. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien