Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor


 

Elen i Spanien kostar ungefär lika som i Sverige.
Förvånad? Läs mer här:

Elkostnaden i Spanien består av en fast del och en rörlig del.
Den fasta delen är beroende på hur mycket effekt (kW) man maximalt kan ta ut. Tar man ut mer så slår huvudsäkringen av strömmen.
För 4,4 kW (4400 Watt) är den fasta kostnaden per månad ca 23 € och ca 30 € för 6,4 kW.

Den rörliga delen varierar med hur mycket el man förbrukar. Detta mäts i kWh (kilowattimmar). En kilowattimmer motsvarar 1000 W under en timme.
Den rörliga kostnaden är ca 0,14 € per kilowattimme.
I dessa belopp ingår energiskatt och IVA.

Vissa har tidsdebitering. Då är elförbrukninen billigare vissa tider och dyrare andra tider.

Är detta dyrt jämfört med Sverige?

I Sverige betalar vi också en fast kostnad för elnätsanslutning som beror på vilken effekt (kW) man maximalt kan ta ut och dessutom en rörlig kostnad.

Den fasta kostnaden är 231 kr per månad för 16A huvudsäkring trefas, vilket motsvarar 6,4 kW.
Den rörliga kostnaden består av två taxor per kWh.  Dels för elöverföring (0:74 kr/kWh) och dels för själva elen (0:64 kr/kWh) och energiskatt (0:43 kr/kWh).
Totalt således ca 1, 81 kr per kilowattimme.

Både den fasta och den rörliga kostnaden är således ungefär lika hög i båda länderna.

Det som gör att många tycker elen är så dyr i Spanien, är att husen är i stort sätt oisolerade och därför drar mycket el även vid jämförelsevis höga utomhustemperaturer. I Sverige har vi dessutom ofta centralvärme som inte kommer på elräkningen.

Dessutom vilseleds man i Sverige därför att svenska elleverantörer ofta talar om enbart elpriset, den del man kan välja leverantör till, men undviker att nämna kostnaden för elöverföringen som inte är konkurrensutsatt.

Dessa jämförelsepriser utgår från Endesa i Almeriaprovinsen och Eon i Östergötland. Skatter och moms inräknat i alla belopp.

 
Denna text är reviderad av Gerard Boeke 2019-12-26. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien